Aktuality
Oplatí sa vôbec poistiť sa na dovolenku?

Oplatí sa vôbec poistiť sa na dovolenku?

29.3.2017

Klienti sa pri kúpe dovolenky veľakrát pýtajú, či sa majú vôbec poistiť na dovolenku. Jednak sa im niekedy zdá poistenie drahé, niekedy majú svoje poistenie, alebo sa z princípu poistiť nechcú. Niektoré cestovné kancelárie podmieňujú výšku zľavy zo zájazdu aj tým, že či si k zájazdu priplatíte aj komplexné cestovné poistenie. Inokedy zasa v podmienkach informujú, že pokiaľ si nezakúpite k zájazdu v danej cestovnej kancelárií ich ponúkané poistenie, tak klientom v prípade poistnej udalosti v zahraničí nebude pomáhať ich delegát v danom letovisku.

Pokúsili sme sa porovnať cenu a rozsah poistenia pri jednotlivých cestovných kanceláriách, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s rôznymi poisťovňami.

 

 

Komplexné cestovné poistenie (k zájazdu):


Porovnávali sme z cenníkov v ponukových katalógoch pre leto 2017 pri týchto CK: Globtour, Tip Travel, Hechter, FIFO, Hydrotou a Kartágo. Tieto cestovné kancelárie ponúkajú 3 poisťovne, ktoré si rozdelili trh: ECP, UNION a Allianz – Slovenská poisťovňa.

             

 

Názov CK:

 

Zmluvná poisťovňa:

Cena poistenia:

Rozsah základného cestovného poistenia:

Storno:

Batožina:

Liečebné náklady:

Zodpo-vednosť:

Úraz:

Iné:

Globtour, Tip Travel, Hechter:

ECP

2,70 €

4000 €
spoluúčasť: 10-25%

700 €

200.000 €

100.000 €

17.000 €

nie

FIFO

UNION

2,59 €

3000 € 
(max.1000 € na osobu)
spoluúčasť: 20%

1000 €

250.000 €

100.000 €

14.000 €

nie

Hydrotour

Allianz – Slovenská poisťovňa

2,50 €

3600 €
(max. 1200 € na osobu)
spoluúčasť: 10 %

665 €

120.000 €

100.000 €

6.650 €

áno

Kartágo

Allianz – Slovenská poisťovňa

2,25 €

3600 €
(max. 1200 € na osobu)

665 €

120.000 €

100.000 €

6.650 €

áno

Použité skratky:  ECP – Európska cestovná poisťovňa
Pokiaľ poistenie zahŕňa širší rozsah poistenia, je to vyznačené v políčku Iné. Ide napríklad o Poistenie nevyužitej cesty, Poistenie doplnkových asistenčných služieb, Poistenie nákladov na záchrannú činnosť atď.
V cene poistenia sme použili sadzbu, ktorá je platná pre Európu.

 

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že cena poistenia na osobu a deň je udržiavaná poisťovňami na pomerne zhodnej úrovni 2,25 € - 2,70 €. Cena poistenia odráža jednak rozsah poistenia, ale určite aj províziu, ktorú dostávajú jednotlivé CK za predaj poistenia.

Pri kúpe zájazdu je potrebné si uvedomiť, že komplexné cestovné poistenie sa dá zakúpiť väčšinou iba pri kúpe zájazdu. Je to hlavne preto, lebo poistenie storna začína plynúť práve dňom zakúpenia zájazdu a aby klienti nešpekuľovali s dopoisťovaním sa, keď majú pred ochodom a prídu na to, že nemôžu zo zdravotného alebo iného dôvodu vycestovať.

 

Ročné poistenie:

Niektorí často cestujúci klienti si nezakupujú kompexné cestovné poistenie k zájazdu, ale majú ročné cestovné poistenie. Toto im kryje časté krátkodobé cesty do zahraničia s trvaním jednej cesty maximálne 35-40 dní. Toto maximum dní je určite úplne dostačujúce.

Pre koho by sme odporučili prikúpiť si k dovolenke ročné cestovné poistenie? Jednak tých, ktorí často cestujú a zájazd si zakupujú pár dní pred odchodom v last minute ponuke, alebo takým, ktorí si priplatia širší rozsah poistenia aj vrátane poistenia storna. Lebo aj také služby je možné priplatiť si.

Názov CK:

 

Cena ročného poistenia:

Max. dĺžka pobytu:

Rozsah základného cestovného poistenia:

Liečebné náklady:

Batožina:

Storno:

Zodpo-vednosť:

Úraz:

Iné:

UNION

18,90 €

45

250.000 €

-

-

-

-

Asist.služby

UNION

31,50 €

45

250.000 €

1.000 €

3000 €
(max. 1000 € na osobu)
spoluúčasť: 20 %

100.000 €

14.000 €

Asist.služby

ECP

21 €

42

220.000 €

-

-

-

-

Horská záchr.služba

ECP

138 €

42

200.000 €

áno

Áno, bez spoluúčasti

Áno

áno

Horská záchr.služba

Použité skratky:  ECP – Európska cestovná poisťovňa
Pokiaľ poistenie zahŕňa širší rozsah poistenia, je to vyznačené v políčku Iné. Ide napríklad o Poistenie nevyužitej cesty, Poistenie doplnkových asistenčných služieb, Poistenie nákladov na záchrannú činnosť atď.
V cene poistenia sme použili sadzbu, ktorá je platná pre Európu.

 

               Pokiaľ predpokladáme, že za 8-dňový zájazd uhradí klient cca. 8 dní x 2,50€ = 20 €, tak tu je už veľmi zaujímavé pouvažovať aj nad ročným poistením, ktoré je v cene 31,50 € a kryje okrem liečebných nákladov aj poistenie storna. Pre ľudí, ktorí cestujú častejšie, je to veľmi zaujímavá ponuka.

               Pre ľudí, ktorí cestujú do krajiny EÚ, majú ešte jednu možnosť. Dá sa cestovať len s európskym cestovným preukazom. Vydá vám ho zdarma vaša zdravotná poisťovňa (napr. Všeobecná zdravotná poisťovňa). A čo je vlastne EPZP? EPZP – Európsky preukaz zdravotného poistenia je doklad, ktorý oprávňuje klienta slovenskej zdravotnej poisťovne čerpať potrebnú zdravotnú starostlivosť, ktoré sa stanú z lekárskeho hľadiska potrebnými počas pobytu na území iného členského štátu EÚ a to v zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú zmluvu s niektorou zdravotnou poisťovňou v danom štáte. Bližšie informácie nájdete napríklad tu: https://www.vszp.sk/epzp/.
Tu je potrebné si uvedomiť, že tento preukaz nekryje prevoz na Slovensko, alebo pokiaľ sa v danej krajine EÚ niektorý lekársky úkon, lieky platia, budete to platiť taktiež aj vy. 
Pokiaľ však cestujete mimo štátov EÚ, musíte využiť ponuku komerčných poisťovní uvedenú vyššie, EPZP tam neplatí.

               Aké je naše odporúčanie? Kto cestuje pravidelne, nech si kúpi ročné cestovné poistenie aj s poistením storna. Kto cestuje menej často, nie je až tak jazykovo vybavený a pri problémoch bude potrebovať aj pomoc a asistenciu delegáta CK v stredisku, určite odporúčame uzatvoriť si komplexné cestovné poistenie k zájazdu.

Ak si objednávate zájazd vopred, určite by ste mali mať v balíčku aj poistenie stornovania zájazdu. Ak objednávate v last minute tesne pred odchodom, nie je poistenie storna až také nutné, ak to risknete, že sa vám nič do odletu nestane.

Je na vás, aký druh poistenia zvážite uzatvoriť. Ale cestovať bez poistenia určite nedoporučujeme. Všetky druhy poistenia si môžete zakúpiť v našej cestovnej agentúre CK Malko Polo. Stačí zavolať na 034/666 6666, alebo nás kontaktovať mailom na info@lacnezajazdy.sk.

Autor: Peter Málek